dilluns, 28 d’abril de 2008

Estem treballant

Les pàgines Web i els blocs són elements, molt àgils per la comunicació, per això les institucions s’han llençat a fer-ne de seguida. Altre cosa, és l’encert alhora de fer-les. L’ajuntament de Sant Joan té una pàgina Web, de propaganda institucional, com la majoria d’administracions i d’ajuntaments que alhora de la veritat et diuen que si vols alguna cosa passis per allà, com a màxim et faciliten un imprès per fer la instància, poca cosa més. L’ajuntament de Sant té un apartat curiós que fa referència a la gestió interna, allò que se’n diu l’obra de govern i projectes de futur, el curiós del cas, és que gairebé 12 mesos després de formar de nou el govern encara no sabem en que treballen, doncs la pàgina està en blanc només una foto d'un conseller amb un pòster, sobre els drets humans, podeu comprovar-ho a : En què treballem

http://www.santjoanv.org/subnivellsv.php?nIdnivell=284695113&cTitol=En+qu%26egrave%3B+treballem

Es curiós i sembla mentida, però allò que hauria d’estar ple de projectes, on hi hauria de faltar espai, no hi ha res de res. Potser fan tantes coses que els dona temps a escriure-les. La veritat, és que crec que no hi ha cap projecte, la piscina coberta no sabem cap on anirà a partir del l’any 2011, la residència per obrir, encara falta per les eleccions, la plaça de la Sagrada Família, sense comentaris. Tot i que el més possible és que projectes com la piscina coberta, no es faci, no només per falta de diners i definició en el projecte de construcció. Crec que els problemes greus, els té com sempre, el projecte i la capacitat de gestió del nostre ajuntament.