dijous, 26 d’agost de 2010

Solidaritat Catalana.

Solidaritat Catalana, sembla que serà la gran esperança del nou independentisme, després que ERC apostés clarament pel governar amb el Psc-PSOE i deixés l’independentisme per una millor ocasió.

No vull fer un anàlisi, de que és i que proposa cada un dels diferents partit independentistes. Només vull constatar, que les diferències bàsiques, no són d’independentisme, sinó l’eix dreta-esquerra.

M’explicaré, si ERC ha governat, còmodament durant 7 anys, amb el Psc-PSOE i IC-V, segons ells mateixos, ha estat perquè eren partits d’esquerra, Ja se sap convergència és de dretes o senzillament no és d’esquerres "no s'hi pot governar". Per tant, això de dir-se d’esquerres, dona una superioritat moral i un plus polític amb més rendiment que les piles “DURACELL”.

ERC ha estat i està encantada, de governa amb els partits de "l'esquerra", encara que no fossin independentistes, ni tant sols nacionalistes, ni tant sols res.

La meva pregunta és, si SOLIDARITAT CATALANA es defineix es com independentista molt bé. Però també es definirà com esquerra ? Si he de ser clar, en tinc molts dubtes. Si el Joan Laporta és d’esquerres, jo sóc bomber.

També, com ha país ens convé un partit independentista que no sigui d’esquerra, no cal que digui de dretes, però que com mínim no es vegi obligat a posar la falç i martell com a peatge per ser “progre”.

Per tant, funcionarà en aquest país un front de partits independentistes amb l’eix dreta-esquerra. La meva opinió és que a ERC li pesa avui encara massa la E.

Tant de bo m’equivoqui per la salut política del país.

divendres, 20 d’agost de 2010

Solidaritat i Unitat al Parlament..... del Regne Unit

British MPs for Catalan Independence
High Noon in Big Ben at the UK Houses of Parliament. Below: Massive street protests and massive independent votes for independence.
Nine members of Parliament in London have tabled an Early Day Motion in support of a referendum of independence for Catalonia. The occupation of Catalonia in 1714 by French and Spanish absolutists was made possible by the betrayal of the English Parliament, at the time, of their allies in Catalonia in return for the right to sell slaves in the Spanish Empire among other baubles (Search How England betrayed the Catalans):
“That this House notes that more than one million people attended the 10 July 2010 protest in Barcelona in favour of proper powers for Catalonia; welcomes the continuing debate over the constitution of Catalonia; believes Catalonia to be a nation; recognises that independently organised votes on independence have shown a majority in favour; expresses concern that the democratic will of the people of Catalonia as shown in the 2006 referendum on the Statute of Autonomy should be over-ruled by the judiciary of Madrid in its ruling of June 2010; expresses further concern that future constitutional developments in Catalonia which take place with the support of the government and people of Catalonia may face judicial review by organisations which are not neutral or independent in this matter; and calls for the 2006 statute to be carried out in the form which was supported at the ballot box and that the residents of Catalonia should be allowed the right to determine democratically their own future.” Signed by Hywel Williams, Elfyn Llwyd, Jonathan Edwards, Pete Wishart, Angus Brendan MacNeil, Mike Weir, Caroline Lucas, Stewart Hosie, Eilidh Whiteford, MPs.
(Catalan Statute of Autonomy, Early Day Motion, Parliament UK, 14 July 2010) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmedm/100714e01.htm

Diputats britànics per la independència catalana
Manifestacions massives al carrer i votacions independents massives per la independència. Primera foto: L’hora de la veritat al Big Ben del Parlament del Regne Unit.
Nou diputats del Parlament de Londres han presentat una moció a la cambra a favor d’un referèndum per la independència de Catalunya. L’ocupació de Catalunya el 1714 pels absolutistes francesos i castellans fou possible per la traició del Parlament anglès d’aquell temps dels seus aliats a Catalunya a canvi del dret de vendre esclaus a l’Imperi Espanyol entre d’altra bijuteria (Veure search Com Anglaterra va trair els catalans):
“Que aquesta Cambra observa que més d’un milió de persones han participat en la manifestació del 10 juliol 2010 a Barcelona a favor dels drets reals de Catalunya; es felicita el continuat debat sobre la Constitució de Catalunya; creu que Catalunya és una nació; reconeix que votacions organitzades amb independència mostren una majoria a favor de la independència; expressa preocupació perquè la voluntat democràtica del poble de Catalunya mostrada pel referèndum de 2006 sobre l’Estatut d’Autonomia ha estat violada per la justicia de Madrid en el seu fallo de juny 2010; expressa una preocupació addicional perquè futurs desenvolupaments constitucionals pateixin retallades judicials d’organitzacions que no són neutrals o independents en aquesta matèria; i crida perquè l’Estatut de 2006 s’apliqui tal com s’ha votat a les urnes i perquè els residents de Catalunya puguin lliurement determinar democràticament el seu propi futur.” Signat per Hywel Williams, Elfyn Llwyd, Jonathan Edwards, Pete Wishart, Angus Brendan MacNeil, Mike Weir, Caroline Lucas, Stewart Hosie, Eilidh Whiteford, diputats del Parlament de Londres.
(Catalan Statute of Autonomy, Early Day Motion, Parliament UK, 14 juliol 2010) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmedm/100714e01.htm

dijous, 19 d’agost de 2010

Estiu Top manta !!


Aquest ha estat l'estiu del top manta, venedors de : DVD pirates, bolsos, moneders, jerseis, vestits, begudes, ulleres de sol, etc..... La quantitat de venedors a peu de platja és impressionant, la quantitat de milions que mouen aquests "negocis" ben aviat superarà el comerç "legal". És molt curiós per una banda s'expliqui que s'ha de fer una pujada d'imposts i per l'altre, tinguem venedors il·legals a la porta de cada casa i un a tocar l'altre.
No seria més fàcil, eradicar els top mata i deixar que els comerços establers, es puguin guanyar la vida.
Segurament, és més el que es perd amb el top manta, que una pujada del 2 per 100 de l'IRPF.
Com sempre la indecisió del uns i manca d'efectivitats dels altres fa que ja ningú tingui cap tipus de credibilitat. Amagar els problemes no soluciona res de res. Deixar que gent sense papers de residència legal, vengui al top manta ens acosta cada dia una mica, més a la misèria col·lectiva.