dimecres, 23 de juny de 2010

Baixa la natalitat un 5 per 100

EL PUNT

Catalunya ja fa anys que pateix un envelliment de la població. Ciutats com Manresa, són un exemple de envelliment, com mínim en la seva població. En altres aspectes està envellida i empobrida. Ratllant la misèria en tots els sentits. Però aquest és un altre problema.
Totes les polítiques de l'Estat en matèria de foment de la natalitat han estat i són un desastre, els 2.500 euros per naixement de fills, i els 100 euros mensuals, per mares treballadores i fins al 3 anys, no han donat cap fruit positiu. La legislació castiga durament a les empreses (baixes, lactàncies, excedències, etc...) i de retruc perjudica els treballadors.
Hi ara a més els suprimiran, una mostra més d ela política erràtica i campi qui pugui del nostre govern. Si realment volem fomentar la natalitat fem polítiques de fons i donem facilitats reals, i dotades economicament. Però es clar això voldria dir deixar de fer populisme, i ara sembla que no és el moment.
Sempre plou sobre mullat.....