dimarts, 8 de desembre de 2009

3203

Aquest són els assalariats que té Sant Joan de VIlatorrada. Una població de prop de 12.000 habitants.
3,203 un 25 per cent de població. No m'estranya gents que molts estiguin cofois.
NO cal dir que molts d'ells treballen o treballem fora del municipi la immensa majoria.
Ja ens està bé així, doncs endavant cap problema !
De tota manera, caldran moltes reformes i anys per girar aquesta situació.