dimecres, 4 de novembre de 2009

Cursa sense fre...

Sant Joan de VIlatorrada manté els 1.000 aturats el mes d'octubre. Aquesta xifra es va assolir el mes de setembre i es manté.

L'increment és espectacular el 60,61 per 100 en un any !!!

Sort que l'ajuntament no l'agafat de referència per pujar els impostos i taxes !!

Sant Joan incrementa l'atur el 60,61 per 100 en un any.

És a dir Sant Joan te prop de 9 per 100 de la població total a l'atur que, segurament ha de ser molt a prop del 20 per 100 de la població activa.

Però no patiu que com dia aquell : Ara li fan el mànec.....

Diari de la Crisi