dijous, 7 de maig de 2009

Pensions I

Perillen les pensions ?

Fa uns dies que es parla del futur de les pensions a l’estat espanyol, el Banc d’Espanya va posar-ho sobre la taula i la veritat val la pena que se’n parli i no fem com sempre, fe veure que no va amb nosaltres.

Perquè perillen les pensions :

1 El sistema espanyol de pensions públiques és una estructura piramidal.
2 Ara, ja tenim molta més gent cobrant que fa dos anys, i molta menys gent cotitzant. Gent que està en edat de treballar i no ho fan, bàsicament per que no poden.
3 Ha d’existir un sistema públic de pensions SI
4 Ha d’existir un sistema públic sanitari SI
5 Ha d’existir un sistema públic d’ensenyament SI
6 Ha d’existir un sistema públic de protecció de la desocupació SI

L’altre pregunta aquest sistemes públic han de ser totalment gratuïts ? He de confessar qui tinc molts dubtes de la seva gratuïtat.

Anem a les pensions, on és el perill ? Per a mi el perill no és ara, els pensionistes actuals crec que tenen garantides les seves pensions. El problema és les pensions que començaran a cobrar-se en els propers 4 ó 5 anys i endavant. Aquestes ja no estan tant clares que es puguin mantenir amb el actual sistema de càlcul. Aquest sistema de càlculs beneficia l’especulació, es a dir només té en compte una part dels anys treballats (concretament el 15 últims) i castiga en excés a les persones que els últims anys s’han vist perjudicades per tancaments o expedients produïts als voltants de 55 anys.

Resumeixo :

La càrrega fiscal que tenen les empreses , per cobrir la despesa disbauxada de l’estat, fa que aquetes cada dia siguin més, incompetents, en el sentit de poc competitives, és a dir no podem anar enlloc. Només cal veure com està el pati. Una empresa suporta actualment i de terme mitjà una càrrega de més 50 per 100 del sou brut del treballador, aproximadament un 57 0 60 per 100 del sou net, bestial !!
Aquests tancaments d’empreses, només és el començament de l’espiral, d’un futur que se’ns presenta complicat. Un futur que els governs no saben afrontar. No volem fer canvis en la fiscalitat, ni en les condicions de treball, ni en res.Si és així, més aviat del que ens pensem podrem veure el certificat de defunció de l’estat (espanyol) del benestar. R.I.P.