dijous, 11 de desembre de 2008

Visca el Tripartit !!

Més proves de la inutiltat dels nostres governs :

L´atur al Bages augmenta el 70% en un any i supera els 10.300 desocupats


REGIÓ 7 11 /12 /2008

En els últims dotze mesos, l´atur a la comarca del Bages ha crescut el 70,65%, segons les dades del Servei d´Ocupació corresponents al novembre.REDACCIÓ / MANRESA Així, el mes passat se superava la xifra dels 10.000 aturats, en tancar-se el mes amb un total de 10.386 aturats, mentre que un any abans la quantitat de persones a l’atur era de 6.086. L’increment, segons es desprèn de l’informe sobre el mercat de treball de la comarca que elabora amb periodicitat mensual L’Observatori del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, ha estat generalitzat, tant per sexes com per edats i setors econòmics. També ha augmentat, el 51%, el nombre de persones sense ocupació anterior.Per sectors, sobresurt l’increment experimentat a la construcció, del 166% (en termes absoluts, 698 desocupats més) i l’agricultura (104,3%, 72 aturats més en termes absoluts). Amb tot, la indústria (amb un increment interanual del 62,4%) i, especialment, els serveis (amb un creixement del 64,6% respecte de l’any anterior) continuen sent els sectors que aporten la major part dels nous aturats en termes absoluts.L’increment bagenc del 70% del nombre d’aturats en un any supera de més de 15 punts la mitjana de l’increment català, que va ser del 55,43%. En termes absoluts, a Catalunya es registraven, el mes de novembre passat, un total de 402.836 aturats, amb una taxa del 12,8%. Al Bages, la taxa (un índex no prou fiable atès que es basa en dades censals de l’any 2001) va ser, el novembre, del 13,6%. Amb tot, la variació mensual del nombre de desocupats va ser inferior al Bages (el 6%) que al conjunt de Catalunya (el 6,57%).Segons l’informe de l’Observatori, entre les poques dades que conviden a l’optimisme hi ha les de sinistralitat laboral, ja que en el tercer trimestre de l’any es van reduir gairebé el 26% respecte al trimestre anterior. En total, en el darrer trimestre comptabilitzat es van registrar 962 accidents.Per contra, l’informe alerta de l’important descens en el nombre de contractes formalitzats, ja que el mes de novembre passat van ser 3.075, i en el conjunt del període gener-novembre del 2008, 46.589. En comparació amb els mateixos períodes del 2007, el descens ha estat molt significatiu: del 44,26% pel que fa a les dades mensuals, i del 19,48% respecte a l’acumulat de l’any.Per municipis, destaca l’increment interanual del nombre de desocupats a Manresa, que va ser del 70,2%, en haver crescut, en total, de 1.836 persones. També van ser destacables els creixements de Sant Joan de Vilatorrada (el 76%, 278 persones més); Sant Vicenç de Castellet (73,5%, 241 persones més); Sant Fruitós de Bages (el 86,4%, 216 persones més); Navarcles (el 101,5%, 209 persones més); Santpedor (el 78,9%, 165 persones més); i Sallent (el 66,7%, 148 persones més).Per franges d’edat, la desocupació en el conjunt de la comarca s’estructura en el 51% entre les persones de 25 a 45 anys; el 38% els majors de 45 anys; i l’11% els menors de 25 anys. La variació anual relativa de l’atur en els majors de 45 anys va ser, el mes de novembre, del 37,15%, mentre que la de l’atur dels menors de 25 anys va ser del 117,8%. Per sexes, la variació anual relativa de l’atur femení va ser del 41,21%, amb un total de 5.411 dones registrades al Servei d’Ocupació, pels 4.975 homes.Per nombre d’assalariats, el mes de setembre (últimes dades disponibles a l’Observatori) es va tancar amb 55.572, amb una variació anual del -3,08% (i trimestral –de juny a setembre, respecte al període anterior– del -2,71%) , mentre que es van registrar 14.344 autònoms, el 0,23% més que en el mateix mes de l’any anterior (l’l,53% menys en el conjunt de juny-setembre respecte al trimestre anterior d’aquest 2008). El nombre d’empreses de la comarca també es va reduir el mes de setembre, ja que n’hi constaven un total de 6.305, el 3,99% menys que un any abans.
Sense comentaris.