divendres, 15 d’octubre de 2010

Salari Mínim de 1.200 euros mensuals ?

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/14250/jev/crida/gent/jove/anar/votar

Ahir vaig llegir que les joventuts d’un partit polític, i de cara a la campanya electoral, proposarà entre d’altres coses que el salari mínim interprofessional sigui de 1.200 euros mensuals. Jo, posats a fer, hagués proposat 1.500 euros mensuals.

Podríem dir que seria una proposta acceptable, sinó fos que :

Que Catalunya té actualment prop de 700.000 persones a l’atur.
Que més d’un milió de persones només a Catalunya, viuen per sota el llindar, del està considerat com a pobresa, la majoria d’elles pensionistes de 600 euros mensuals.
Que la pensió mitjana de l’estat és 800 euros mensuals.
Que convenis col·lectius del treball, com ara el de la industria del metall (dels millors de Catalunya) pacten salaris mensuals, molt poc per sobre els 1.200 bruts mensuals.

Aplicar unes mesures d’aquests tipus, és a dir aplicar un salari mínim interprofessional de 1.200 euros, comportaria tancar el 90 per 100 de les empreses, perquè com és lògic no podrien pagar els salaris. Tancar administracions que tampoc paguen aquests salaris i tancar serveis públics que tampoc paguen aquests salaris.

Molt segurament, una mesura d’aquest tipus, compararia passar de 700.000 aturats a Catalunya a 2.000.000 milions i superar una taxa d’atur del 50 per 100 de la població activa.

Amb mesures com aquetes, queden molt bé, però només fem que anticipar la mort de moltes empreses, però això forma part i està d’acord amb el model de societat que defensem.

Però deia aquell : Ara li fan el mànec...