dilluns, 8 de febrer de 2010

NOU DISC DE L'ESCOLANIA DE MONSERRAT, OFFICIUM HEBDOMADAE SANCTAE (P. Narcís Casanoves)

Un disc, per escoltar a poc a poc.
Discografia Escolania de Montserrat.
Comentari , ( no és meu)

El responsori és una peça poètica de composició eclesiàstica, integrada en l'estructura de les principals hores de l'Ofici Diví (matines, laudes i vigílies) després d'una lectura. Les seves característiques el fan especialment apte per al desenvolupament artístic mitjançant el llenguatge musical. Els responsoris musicats pel P. Narcís Casanoves, objecte de la present edició, corresponen al II i III Nocturn de les matines del Dijous, Divendres i Dissabte sants. Es tracta, doncs, de peces que tenen un lloc propi en l'Ofici d'aquests dies, al costat dels salms i de les lectures bíblique i patrístiques. Quan en l'any 1784 el P. Narcís Casanoves escriu els 18 responsoris per l'Ofici de Tenebres de la Setmana Santa per la litúrgia de Montserrat, que ara s'han tornat a gravar de nou, indica dues coses: primer que Casanoves va haver de substituir durant un temps al seu company d'hàbit, el P. Anselm Viola i Valentí (1738-1798) i en segon lloc, que aquests responsoris fins aleshores havien de cantar a cant pla o bé es cantaven amb la polifonia de mestres espanyols de renom com Tomás Luis de Victoria; Casanoves emprèn la tasca de solemnitzar amb polifonia moderna i montserratina la litúrgia de l'Ofici de Tenebres, al costat de les Lamentacions, que ja es cantaven polifònicament a partir del P. Miquel López (1669-1723) i, sobretot, del P. Josep Martí (1719-1763). Aquesta obra dels 18 responsos més el càntic Benedictus per als laudes a continuació de l'Ofici de Tenebres, és la primera obra vocal datada de Casanoves. Pel que sembla, la va fer tota d'una vegada: això es constata per la coherència formal i estilística que conté.